Kurzy pro děti

Dílničky pro děti

Naší radostí jsou workshopy pro děti. S některými dětmi se setkávám dlouhodobě ve výtvarném kroužku v základní nebo mateřské škole. Vždycky se snažím  o to, aby děti měly z tvoření radost a byly hrdé na to, co vytvořily. Dokladem toho je, že se k nám do kurzů a dílniček děti rády vracejí. Velice úspěšné jsou výtvarné příměstské tábory.

Výtvarné kroužky ve školách

Výtvarné kroužky ve školách základních i mateřských zaměřuji na rozvoj tvořivosti a fantazie, na výtvarné vnímání a osvojování si výtvarných postupů. Kromě toho nabízím dětem také kreativní činnost s různými materiály. Ve výtvarném oboru ZUŠ je více času a méně dětí ve skupině, proto děti mohou své dovednosti více prohloubit. Kromě malování a kreslení pracujeme i s jinými materiály, hlavně v plastické a řemeslné tvorbě. (malování na trička a na sklo, práce se dřevem, modelovacími hmotami, mozaiku apod.) 

Pro školní rok 2023 – 24 jsou vypsány tyto výtvarné kurzy:

V ZUŠ v Praze – Vinoři

v ZUŠ v Radonicích

v ZUŠ v Přezleticích

Ve Vinoři – v kulturním centru VINCENT

Výtvarné příměstské tábory

Výtvarný příměstský tábor pořádáme tradičně v Praze 9 – Vinoři ve farním centru Betlém (Vinořské náměstí 16, Praha – Vinoř) malé skupinky dětí  5 – 14 let.
Nerozhoduje, jak je dítě „výtvarně nadané“, ale zda ho tvoření baví a vydrží u práce.

Sledujte tyto stránky cca od února 2024, aby vám neuniklo přihlašování. 

Keramické workshopy

Občasné keramické tvoření pro malé i velké. V nejbližší době neplánuji žádný keramický workshop.