Kurzy pro děti

Dílničky pro děti

Naší radostí jsou workshopy pro děti. S některými dětmi se setkávám dlouhodobě ve výtvarném kroužku v základní nebo mateřské škole. Jiné vidíme jen příležitostně na jarmarcích či jiné akci nebo na rodinné narozeninové párty. Vždycky se snažíme  o to, aby děti měly z tvoření radost a byly hrdé na to, co vytvořily. Dokladem toho je, že se k nám do kurzů a dílniček děti rády vracejí. Velice úspěšné jsou výtvarné příměstské tábory.

Výtvarné kroužky ve školách

Výtvarné kroužky ve školách základních i mateřských zaměřuji na rozvoj tvořivosti a fantazie, na výtvarné vnímání a osvojování si výtvarných postupů. Kromě toho nabízím dětem také kreativní činnost s různými materiály. Ve výtvarném kroužku je více času, děti mohou své dovednosti více prohloubit. Skupinka účastníků si může vybrat činnosti jako je malování na trička a na sklo, práce se dřevem, modelovacími hmotami, mozaiku apod. Program kroužku je velice pestrý a je přizpůsoben zájmům dětí. Počet dětí ve skupince (8 – 15 dětí) umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.

Pro školní rok 2022 – 23 jsou vypsány tyto výtvarné kurzy:

Ve Vinoři – v kulturním centru VINCENT

V ZUŠ v Praze – Vinoři

v ZŠ v Praze –  Vinoři

v ZŠ v Praze – Satalicích

v ZŠ v Radonicích

Výtvarné příměstské tábory

Výtvarný příměstský tábor pořádáme tradičně v Praze 9 – Vinoři ve farním centru Betlém (Vinořské náměstí 16, Praha – Vinoř) a hlavně v přilehlém dvoře pod krytou pergolou, takže jsme skoro pořád venku. K tomu máme dobře zařízené zázemí – sál s kuchyní a toaletami.

Malé skupinky (8 – 12 dětí) ve věku 5 – 13 let. Nerozhoduje, jak je dítě „výtvarně nadané“, ale zda ho tvoření baví a vydrží u práce.

Přečtěte si více na: Informace pro účastníky VPT20