Ve škole ve Vinoři

Ve školním roce 2021 – 22 jsem nabídla vedení školy tyto kroužky v budově nové školy:

Výtvarné kroužky pro 1. – 3. ročník

1. ročníky: dvě skupiny: St a Čt po obědě  každý týden

2. ročníky:  Po 13:30 – 14:30 každý týden

Výtvarný kroužek pro 1. – 2. ročníky ZŠ trvá 60 minut. Vyzvedávám děti z družiny a zas je tam odvádím. Děti dostanou písemnou nabídku kroužků ve třídě, kde se přihlásí. Podle naplněnosti jednotlivých skupin lze individuálně přeřadit dítě k jinému ročníku. Prosím rodiče napište mi na kurzy@atelier-ludmila.cz vaši mailovou adresu a tel. číslo pro lepší komunikaci, protože jsem externí pedagog. Děkuji.

Výtvarně-kreativní kroužek pro žáky 3. – 9. roč.

není ve školním roce 2021 – 22 otevřen.
Budeme rozvíjet malbu a kresbu různými způsoby. Malba různými technikami, kresba podle skutečnosti, tvoření z různých materiálů (kámen, kůže, přírodniny, sklo, provázky, korálky…) malba na tričko či na plátno…
Podle přání účastníků se na programu domluvíme.
Prosím kontaktujte mne na kurzy@atelier-ludmila.cz. Děkuji.