Ve škole ve Vinoři

AKTUÁLĚ: Vzhledem k vládním nařízením jsou zakázány všechny kroužky do odvolání. Jakmile to bude možné, budeme pokračovat. Děti se dozví o otevření školních kroužků ve škole.

Výtvarné kroužky r. 2020-21 v ZŠ Vinoř :

1. ročníky:           St 12:40 – 13:40  každý týden

2. ročníky:     St 13:40 – 14:40 každý týden

3. až 9. ročník: Po 14:30 – 16:00 1x za čtrnáct dní

Výtvarný kroužek pro 1. a 2. ročníky ZŠ trvá 60 minut. Vyzvedávám děti z družiny a zas je tam odvádím. Prosím rodiče napište mi na kurzy@atelier-ludmila.cz vaši mailovou adresu a tel. číslo pro lepší komunikaci, protože jsem externí pedagog. Děkuji.

Výtvarně-kreativní kroužek pro žáky 3. – 9. roč. probíhá v pondělí 14:30 – 16:00
– 1x za 14 dní. Rozřadím žáky do dvou skupin tak, aby ti, kdo jsou přihlášeni i na keramiku, mohli chodit střídavě na oba kroužky. Prosím kontaktujte mne na kurzy@atelier-ludmila.cz. Děkuji.

Kroužky budou probíhat v učebně 4.C ve druhém patře. Žáky 3. – 9. ročníku vyzvednu ve vrátnici v 14:25.