Výtvarný obor ZUŠ Folklorika v Radonicích

Přihlášky do výtvarného oboru ZUŠ Folklorika v pobočce v ZŠ Radonice

Přijímáme nové žáky na školní rok 2023-24. O škole se dozvíte více na webových stránkách ZUŠ Folklorika Čechy. Vyplňte přihlášku zde.
Dostanete pozvánku na přijímací talentové zkoušky, které se budou konat v budově ZŠ Radonice v úterý 16. 5. 2023 mezi 16. – 18. hodinou.
K talentovým zkouškám si děti přinesou s sebou 5 až 10 vlastních výtvarných prací. Zkouška bude spočívat v pohovoru nad pracemi nebo v jednoduché kresbě podle předlohy v trvání asi 30 minut.

Školní rok 2023-24: Výuka bude probíhat ve čtvrtek odpoledne, pravděpodobně ve dvou po sobě jdoucích skupinách v budově ZŠ.

Cena: 2000,- Kč / pololetí. V rámci výtvarného vzdělávání budeme malovat, kreslit, tvořit, experimentovat a objevovat další možnosti výtvarného vyjadřování.

Zájemci prosím, informujte mne na kurzy@atelier-ludmila.cz nebo mobil: 602496722. Následně vyplňte přihlášku zde. Webové stránky ZUŠ Folklorika Čechy.