V ZUŠ Folklorika ve Vinoři

Přihlašování pro školní rok 2022 – 23

Přijímací zkoušky v úterý 7. 6. 2022

Výtvarný obor v ZUŠ (akreditace MŠMT) (1 lekce = 135 minut, v budově ZŠ na Vinořském náměstí, cena 1800,- Kč/pololetí) –
Ve školním roce 2021 – 22 probíhala výuka v pondělí 15:30 – 17:45 pro děti 2. stupně ZŠ a ve čtvrtek 14:45 – 17:00 pro děti 1. stupně ZŠ.

Zveme na výstavu letošních prací žáků ZUŠ do staré školy (Vinořské náměstí), 1. patro, učebna 1.C), a to:
ve čtvrtek 9. 6. od 17 do 18:30 – práce dětí čtvrteční skupiny a
v pondělí 13. 6. od 17:45 do 19:15 – práce dětí pondělní skupiny.

Lekce určené těm žákům, kteří chtějí získat ucelené výtvarné vzdělání  a mají chuť a vytrvalost věnovat výtvarné tvorbě více času.  Základ je kresba, malba a prostorová tvorba.  Výchozím prostředkem je pozorování a hravé hledání možností využití výtvarného jazyka k zachycení představy či reálné skutečnosti. Žák se postupně seznámí se základními principy (kompozice, světlo a stín, perspektiva, barvy…), které mu pomohou vytvořit dílo jeho osobitého projevu s uplatněním co největší míry představivosti a fantazie.

Inspiraci budeme hledat i v dílech současného i historického umění. Budeme také experimentovat s různými materiály a technikami. Dostatek prostoru věnujeme vlastní reflexi na vytvořená díla. Zájemci se mohou v rámci výuky individuálně systematicky připravovat na talentové zkoušky na SŠ.