V ZUŠ Folklorika ve Vinoři

Pokud máte zájem přihlásit dítě na výtvarný obor v pololetí, prosím, kontaktujte mne na kurzy@atelier-ludmila.cz nebo telefonicky 602496722. Děkuji. Ludmila Obručová

Výtvarný obor v ZUŠ (akreditace MŠMT) (1 lekce = 135 minut, v budově ZŠ na Vinořském náměstí v prvním patře). O škole více na zusfolklorika.cz
Ve školním roce 2022 – 23 jsou čtyři skupiny:

pondělí 14:15 – 16:30 (9 – 12 let)
pondělí 16:35 – 18:50 (12 – 15 let)
úterý 14:00 – 16:15 (9 – 12 let)
úterý 16:20 – 18:35 (6 – 10 let)

Lekce určené těm žákům, kteří chtějí získat ucelené výtvarné vzdělání  a mají chuť a vytrvalost věnovat výtvarné tvorbě více času.  Základ je kresba, malba a prostorová tvorba.  Výchozím prostředkem je pozorování a hravé hledání možností využití výtvarného jazyka k zachycení představy či reálné skutečnosti. Žák se postupně seznámí se základními principy (kompozice, světlo a stín, perspektiva, barvy…), které mu pomohou vytvořit dílo jeho osobitého projevu s uplatněním co největší míry představivosti a fantazie.

Inspiraci budeme hledat i v dílech současného i historického umění. Budeme také experimentovat s různými materiály a technikami. Dostatek prostoru věnujeme vlastní reflexi na vytvořená díla. Zájemci se mohou v rámci výuky individuálně systematicky připravovat na talentové zkoušky na SŠ.