V ZUŠ Folklorika ve Vinoři

O volných místech a možnostech přihlášení napište na kurzy@atelier-ludmila.cz. Děkuji. Ludmila Obručová

Školní rok 2023 – 24

Výtvarný obor v ZUŠ (akreditace MŠMT) (1 lekce = 135 minut, v budově ZŠ na Vinořském náměstí v prvním patře). O škole více na zusfolklorika.cz
Ve školním roce 2023 – 24 jsou čtyři skupiny, v pondělí a v úterý. Časy se mohou mírně změnit.

Pondělí 14:15 – 16:30 žáci 2. – 5. ročníku ZŠ
Pondělí 16:40 – 18:55 žáci 6. ročníku ZŠ a starší

Úterý 13:55 – 15:25 přípravka (děti do 7 let)
Úterý 16:00 – 18:15 žáci 3. – 7. ročníku ZŠ

Lekce určené těm žákům, kteří chtějí získat ucelené výtvarné vzdělání  a mají chuť a vytrvalost věnovat výtvarné tvorbě více času.  Základ je kresba, malba a prostorová tvorba.  Výchozím prostředkem je pozorování a hravé hledání možností využití výtvarného jazyka k zachycení představy či reálné skutečnosti. Žák se postupně seznámí se základními principy (kompozice, světlo a stín, perspektiva, barvy…), které mu pomohou vytvořit dílo jeho osobitého projevu s uplatněním co největší míry představivosti a fantazie.

Inspiraci budeme hledat i v dílech současného i historického umění. Budeme také experimentovat s různými materiály a technikami. Dostatek prostoru věnujeme vlastní reflexi na vytvořená díla. Zájemci se mohou v rámci výuky individuálně systematicky připravovat na talentové zkoušky na SŠ.