V ZUŠ Folklorika ve Vinoři

NOVÉ

Výtvarný obor v ZUŠ (akreditace MŠMT) (1 lekce = 135 minut, v budově ZŠ na Vinořském náměstí, cena 1800,- Kč/pololetí) –
pondělí 16:30 – 18:45 pro děti 2. stupně ZŠ
čtvrtek 14:45 – 17:00 pro děti 1. stupně ZŠ.

Lekce určené těm žákům, kteří chtějí získat ucelené výtvarné vzdělání  a mají chuť a vytrvalost věnovat výtvarné tvorbě více času.  Základ je kresba, malba a prostorová tvorba.  Výchozím prostředkem je pozorování a hravé hledání možností využití výtvarného jazyka k zachycení představy či reálné skutečnosti. Žák se postupně seznámí se základními principy (kompozice, světlo a stín, perspektiva, barvy…), které mu pomohou vytvořit dílo jeho osobitého projevu s uplatněním co největší míry představivosti a fantazie.

Inspiraci budeme hledat i v dílech současného i historického umění. Budeme také experimentovat s různými materiály a technikami. Dostatek prostoru věnujeme vlastní reflexi na vytvořená díla. Zájemci se mohou v rámci výuky individuálně systematicky připravovat na talentové zkoušky na SŠ.
Podle počtu zájemců bude otevřena zvlášť  i přípravka pro děti 5 – 7 let v délce trvání 90 minut.
Kdo se chce přihlásit, je třeba vyplnit přihlášku na
https://www.klasifikace.jphsw.cz/application/default?hash=41ae36ecb9b3eee609d05b90c14222fb Jako pobočku vybrat ZŠ Vinoř, do poznámky uvést jméno lektora: Ludmila Obručová.