V ZUŠ Folklorika ve Vinoři

NOVÉ
Přihlašování pro školní rok 2021 – 22 ukončeno.

Výtvarný obor v ZUŠ (akreditace MŠMT) (1 lekce = 135 minut, v budově ZŠ na Vinořském náměstí, cena 1800,- Kč/pololetí) –
pondělí 15:30 – 17:45 pro děti 2. stupně ZŠ
čtvrtek 14:45 – 17:00 pro děti 1. stupně ZŠ.

Lekce určené těm žákům, kteří chtějí získat ucelené výtvarné vzdělání  a mají chuť a vytrvalost věnovat výtvarné tvorbě více času.  Základ je kresba, malba a prostorová tvorba.  Výchozím prostředkem je pozorování a hravé hledání možností využití výtvarného jazyka k zachycení představy či reálné skutečnosti. Žák se postupně seznámí se základními principy (kompozice, světlo a stín, perspektiva, barvy…), které mu pomohou vytvořit dílo jeho osobitého projevu s uplatněním co největší míry představivosti a fantazie.

Inspiraci budeme hledat i v dílech současného i historického umění. Budeme také experimentovat s různými materiály a technikami. Dostatek prostoru věnujeme vlastní reflexi na vytvořená díla. Zájemci se mohou v rámci výuky individuálně systematicky připravovat na talentové zkoušky na SŠ.