Ve škole v Satalicích

V době uzavření školy se všechny kurzy přerušují. Po skončení mimořádných opatření se budu snažit hodiny nahradit, příp. vrátím kurzovné.

Přihlášky: kurzy@atelier-ludmila.cz

Přijďte se podívat na některou hodinu v daných časech (po dohodě).
Na kroužku je ještě několik volných míst, mohou se přijít podívat i děti zatím nepřihlášené.  Informujte družinářky, aby uvolnily vaše dítě.

Výtvarné kurzy pro malé děti (1. – 2. roč. ZŠ) mohou navštěvovat i předškoláci: každé úterý 14:30 – 15:30

Platba kurzu 14:30 – 15:30: Číslo účtu: 165292873/0300, VS 31. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a “Satalice”. Cena za 16 lekcí (60 minut) 1360,- Kč

Výtvarné kurzy pro větší děti (3. – 6. roč.) mohou navštěvovat i děti z jiných škol: úterý 15:40 – 17:00

Platba kurzu 15:40 – 17:00: Číslo účtu: 165292873/0300, VS 32. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a “Satalice”. Cena za 16 lekcí (80 minut) 1680,- Kč