Ve škole ve Vinoři

V době uzavření školy se všechny kroužky přerušují. Po skončení mimořádných opatření se budu snažit hodiny nahradit, podle pokynů vedení školy.

Výtvarný kroužek pro 1. a 2. ročníky ZŠ: trvá 60 minut v učebně 7.B. Vyzvedávám děti z družiny a zas je tam odvádím. Je možné se ještě přihlásit – na kurzy@atelier-ludmila.cz. Prosím rodiče o vaši mailovou adresu a tel. číslo pro lepší komunikaci, protože jsem externí pedagog. Děkuji. Začínáme ve středu 2. 10. 2019.

Výtvarný kroužek pro 1. ročníky: Děti jsou rozděleny na dvě skupiny. Jedna bude v pondělí a druhá ve středu 12:40 – 13:40 (cena 1000,- Kč/školní rok)

Výtvarný kroužek pro 2. ročníky probíhá ve středu 13:40 – 14:40
(cena 1000,- Kč/školní rok)

Výtvarně-kreativní kroužek pro žáky 3. – 9. roč. probíhá v pondělí 15:00 – 16:30
– 1x za 14 dní (začínáme 7.10.) v učebně 7.B (cena 1000,- Kč/školní rok). Prosím kontaktujte mne na kurzy@atelier-ludmila.cz. Děkuji. Ludmila Obručová