ZUŠ Folklorika

Výtvarný obor v ZUŠ (jedná se o pobočku ZUŠ Folklorika Praha, všechny náležitosti jako ostatní ZUŠ, akreditace MŠMT)


Lekce určené těm žákům, kteří chtějí získat ucelené výtvarné vzdělání  a mají chuť a vytrvalost věnovat výtvarné tvorbě více času.  Základ je kresba, malba a prostorová tvorba.  Výchozím prostředkem je pozorování a hledání možností využití výtvarného jazyka k zachycení představy či reálné skutečnosti.
Žák se postupně seznámí se základními principy (kompozice, světlo a stín, perspektiva, barvy…), které mu pomohou vytvořit dílo jeho osobitého projevu s uplatněním co největší míry představivosti a fantazie. Inspiraci budeme hledat v dílech současného i historického umění. Budeme i experimentovat s různými materiály a technikami. Dostatek prostoru věnujeme vlastní reflexi na vytvořená díla.
Zájemci se mohou v rámci výuky individuálně systematicky připravovat na talentové zkoušky na SŠ.

Přihlášky přes formulář ZUŠ.