ZUŠ Folklorika

Výtvarný obor v ZUŠ (jedná se o pobočku ZUŠ Folklorika Praha, všechny náležitosti jako ostatní ZUŠ, akreditace MŠMT) Protože ve Vinoři letos začíná, dveře jsou otevřené všem bez talentových zkoušek, od 5 do 15 let. Výuka bude letos probíhat ve skupině dětí bez rozdělení podle věku. Protože mám aprobaci na vyučování VV na ZŠ, SŠ i na ZUŠ, usilovala jsem o zapojení do sítě ZUŠ.

Já budu učit výtvarný obor ve čtvrtek 14:45 – 17:00; 1 lekce = 135 minut, v budově ZŠ na Vinořském náměstí, cena 1800,- Kč/pololetí).
Lekce určené těm žákům, kteří chtějí získat ucelené výtvarné vzdělání  a mají chuť a vytrvalost věnovat výtvarné tvorbě více času.  Základ je kresba, malba a prostorová tvorba.  Výchozím prostředkem je pozorování a hledání možností využití výtvarného jazyka k zachycení představy či reálné skutečnosti.
Žák se postupně seznámí se základními principy (kompozice, světlo a stín, perspektiva, barvy…), které mu pomohou vytvořit dílo jeho osobitého projevu s uplatněním co největší míry představivosti a fantazie. Inspiraci budeme hledat v dílech současného i historického umění. Budeme i experimentovat s různými materiály a technikami. Dostatek prostoru věnujeme vlastní reflexi na vytvořená díla.
Zájemci se mohou v rámci výuky individuálně systematicky připravovat na talentové zkoušky na SŠ.

Přihlášky přes formulář ZUŠ.