Kurzy pro děti

Dílničky pro děti

Naší radostí jsou a . S některými dětmi se setkávám dlouhodobě ve výtvarném kroužku v základní nebo mateřské škole. Jiné vidíme jen příležitostně na jarmarcích či jiné akci nebo na rodinné narozeninové párty. Vždycky se snažíme  o to, aby děti měly z tvoření radost a byly hrdé na to, co vytvořily. Dokladem toho je, že se k nám do dílniček děti rády vracejí. Velice úspěšné jsou výtvarné příměstské tábory.

Výtvarné kroužky ve školách

Výtvarné kroužky ve školách základních i mateřských zaměřuji na rozvoj tvořivosti a fantazie, na výtvarné vnímání a osvojování si výtvarných postupů. Kromě toho nabízím dětem také kreativní činnost podobnou jako ve workshopech a dílničkách pro děti. Ve výtvarném kroužku je více času, děti mohou své dovednosti více prohloubit. Skupinka účastníků si může vybrat činnosti jako je malování na trička a na sklo, práce s pedigem, dřevem, modelovacími hmotami,  mozaiku apod. Program kroužku je velice pestrý a je přizpůsoben zájmům dětí. Počet dětí ve skupince (8 – 15 dětí) umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.

Pro školní rok 2019 – 2020 jsou vypsány tyto výtvarné kurzy:

Ve Vinoři – v kulturním centru VINCENT

v ZŠ v Praze –  Vinoři

v ZŠ v Praze – Satalicích

Workshopy a dílničky pro děti

Naše tvořivé dílničky na nejrůznějších akcích (jarmarky, poutě a jiné slavnosti) jsou velmi oblíbené. Promyšlenou přípravou docílíme toho, že každé dítě (i malé nebo méně šikovné) vytvoří samo nebo s malou pomocí pěkný artefakt, který si pak odnáší domů. Samozřejmostí je ochranný pláštík a barvy s atestem pro práci s dětmi. Když je to možné, účastníme se na akci dva: manžel se věnuje dětem, které tvoří v dílničce, já děti maluji na obličej.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Kurzy pro děti, 5.0 out of 5 based on 2 ratings